A2 Sınıfı

Bu sınıf için adayların 18 yaşını doldurmuş olması şartı aranmaktadır.  kullanma 

Hangi Araçlar kullanılabilir? Gücü 35 kilovatı ve gücünün ağırlığına oranı 0,2’yi geçmeyen, sepetli veya sepetsiz iki tekerlekli motosikletler ile gücü 15 kilovatı geçmeyen üç tekerlekli motosikletleri kullanbilirsiniz.