Gerekli Evraklar

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Diploma Fotokopisi / Öğrenci Belgesi / Tasdikname Belgesi (aktif öğrenci ise E-devlet çıktısı olabilir)
 • 4 Adet Biyometrik Fotoğraf
 • Sağlık Raporu (3 Adet Biyometrik Fotoğrafla gidilecektir.)
 • Sabıka Belgesi (E-Devlet Çıktısı olabilir) Kaymakamlıktan da verilir.
 • İkametgah Belgesi


YABANCI UYRUKLU ŞAHISLAR İÇİN

 • Öğrenim Belgesinin Noter Tasdikli Türkçe Tercümesi
 • Öğrenim Belgesine Denklik Belgesi
 • Sağlık Raporu
 • 5 Adet Biyometrik Fotoğraf
 • Sabıka Belgesi